Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przedszkole Niepubliczne Funny Kids

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu i wynika w szczególności :

  1. z niepełnosprawności - dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. z niedostosowania społecznego,
  3. z zaburzeń zachowań lub emocji,
  4. ze szczególnych uzdolnień,
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  6. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
  7. z choroby przewlekłej,
  8. z sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
  9. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, lub związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest bezpłatne.

W przypadku dziecka uczęszczającego do placówki i nie posiadajacego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatne są dwa pierwsze spotkania/konsultacje z każdym ze specjalistów. Kolejne spotkania czy zajęcia z dzieckiem są płatne 120zł za każdą godzinę.

W palcówce zatrudnieni są specjaliści: logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, terapeuta pedagogiczny. W palcówce realizowane są następujące zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, integracji sensorycznej (SI), rewalidacyjne, umiejętności społecznych, korekcyjno-kompensacyjne.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Strefa Rozwoju w Mińsku Mazowieckim, Centrum Terapii Dziecięcej ZYGZAK w Mińsku Mazowieckim.

 

Projektowanie stron internetowych Cered