Kids

Wydarzenia

20 Maja 2015 R.
Otrzymaliśmy tytuł: "Przedszkole z pasją"

Z dumą informujemy, że Przedszkole Niepubliczne Funny Kids otzrymało tytuł "Przedszkola z pasją". Wyróżnienie zostało nam przyznane przez Oficynę MM, która doceniła podejmowane przez nas inicjatywy, osiągnięcia i realizowane innowacje, a także inne działania, które odróżniają naszą placówkę od innych.

Biorąc udział w konkursie, chcieliśmy przede wszystkim podzielić się naszą pasją, którą jest zabawa w teatr.

 

                           

Bawimy się w teatr

W naszym przedszkolu bawimy się w teatr. Do zabawy zapraszamy dzieci, nauczycieli i rodziców, wychodzimy na zewnątrz przedszkola i zapraszamy różne grupy teatralne do nas.

Zainteresowanie teatrem rozwijało się u nas powoli a dziś jest to nasza ogromna pasja. Uważamy, że edukacja teatralna ma ogromną przyszłość w nauczaniu i wychowaniu naszych dzieci.  W czasach, gdy stosy zabawek ciągle rosną a w pokoje dziecięce wkrada się nuda, istnieje ogromna potrzeba proponowania dzieciom czegoś alternatywnego, co zmieni choć trochę ich konsumpcyjne podejście do życia  i pobudzi do aktywności. Teatr dostarcza naszym wychowankom wielu niezapomnianych przeżyć, zaspokaja  wiele potrzeb estetycznych, uczuciowych  i intelektualnych.  Pomaga odkryć i rozwijać zdolności, pomysłowość  i zainteresowania. Stwarza szansę samorealizacji dla każdego dziecka, uzdolnionego i przeciętnego, nieśmiałego i nadmiernie aktywnego. Każde dziecko może się odnaleźć na scenie i poczuć  radość sukcesu, tak bardzo potrzebną każdemu z nich. Zabawy teatralne umożliwiają wszechstronne angażowanie się dzieci, wyzwalają mobilizację intelektualną i emocjonalną, dają  szansę na wyzwalanie ekspresji twórczej, dzięki której dziecko ujawnia swoje wewnętrzne przeżycia. Teatr dostarcza wielu wzorców do zabawy, dzieci bardzo często podejmują samodzielnie i spontanicznie zabawy w teatr, przenoszą je na środowisko domowe a nasi absolwenci uczęszczają na zorganizowane zajęcia teatralne w szkole.

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne prowadzone są w naszym przedszkolu systematycznie raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej, jak też i spontanicznie podczas realizacji różnych zadań. W tę pracę angażuje się cała kadra pedagogiczna. Nie zapraszamy do prowadzenia zajęć instruktorów z zewnątrz, wszystko organizujemy samodzielnie. Pierwsze kroki na scenie stawiają nasze dwulatki. Starsze dzieci grają dla młodszych a maluchy dla starszaków. Integrujemy na zajęciach różne grupy, by dzieci mogły pracować wspólnie, starsi opiekują się na scenie maluszkami.

W  przedszkolu zorganizowaliśmy garderobę teatralną, zgromadziliśmy bardzo dużo różnego rodzaju strojów, rekwizytów, przestrzennych domków, zamków, namalowaliśmy wiele zasłon do dekoracji- las, morze, łąka itp. Mamy maszynę do szycia, projektujemy i szyjemy potrzebne stroje a nasi podopieczni są zachwyceni, bowiem bardzo lubią się przebierać, zakładać maski, kapelusze itp. Pomysły na ogólnie zarysowany scenariusze tworzymy samodzielnie inspirując się literaturą polską i obcą, wykorzystujemy pomysły wszystkich nauczycieli a  wspólne tworzenie daje nam dużo radości i satysfakcji.

Na zajęciach teatralnych dzieci bawią się głównie na zasadzie improwizacji ruchowych i tworzeniu własnych tekstów, pomagają w tworzeniu scenografii, planują sceny. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobody, każde dziecko gra postać, którą wybiera samo. Tak planujemy ilość bohaterów przedstawienia, aby każde dziecko znalazło coś dla siebie. W bajce „ Czerwony kapturek”- Kapturków było trzy, wilków sześć, a babcia nie została zjedzona, tylko uciekła do lasu, tak jak zaplanowały to dzieci. Ponadto pojawiły się inne zwierzęta leśne, które wybrały dla siebie dzieci.

Teatr a edukacja                                                                  

Teatr daje możliwość na poznawanie standardów  literatury dziecięcej, a istotnym jego walorem jest przeżycie, zrozumienie i zapamiętanie treści wybranego utworu. Dzięki połączeniu słowa z aktywnością ruchową, dzieci zdobywają umiejętność analizowania utworu. Charakteryzują bohaterów, oceniają  ich postępowanie w kategoriach dobra  i zła, dzięki czemu wzrasta ich moralna świadomość.  Określają nastroje, wskazują poszczególne sceny utworu i miejsca akcji, uczą się analizowania i  wyciągania  wniosków oraz rozwiązywania problemów poprzez wzorowanie się na bohaterach utworu. Ponadto dzieci poznają prawdę i fikcję i potrafią je odróżnić.  Za pomocą teatru uczymy  dzieci podstawowych zasad higieny głosu i wykonujemy  w formie zabaw cenne ćwiczenia logopedyczne. Podczas zabawy w teatr uświadamiamy dzieciom, że mówią po to, by powiedzieć coś ważnego, a nie tylko dla zabawy. Nawyki ładnego, wyraźnego mówienia, tak aby każde słowo było słyszalne i dotarło  do każdego widza,  wpajane są dzieciom na każdych zajęciach, podczas realizacji różnych projektów. Dzieci uczą się również dykcji, mowy z ekspresją całego ciała, mimiki czy intonacji wypowiedzi. Uczymy się również umiejętności improwizowania. Zabawy oparte  na improwizowaniu rozwijają spontaniczność, oryginalność i kreatywność a zdobycie takiej umiejętności daje poczucie bezpieczeństwa na scenie, jest też bardzo przydatne  w życiu.

Teatr i muzyka

Wszelkie nasze projekty teatralne połączone są z muzyką, która  towarzyszy przedstawieniom, tworzy tło i klimat utworu. Wybieramy najczęściej jako podkład do przedstawienia muzykę poważną. Obcowanie z muzyką klasyczną, podczas tworzenia przedstawienia, pomaga ją zrozumieć i uwierzyć, że nie jest nudna. Muzyka, np. P. Czajkowskiego,   R. Schumanna  czy E. Griega silnie oddziałuje na psychikę i wyobraźnię dziecka.

W sposób dobitny ilustruje co dzieje się na scenie lub co wydarzyć się może. Rozpoczęcie przedstawienia samą muzyką przy pustej jeszcze scenie już uruchamia wyobraźnię. Pod przymkniętymi powiekami dziecko odnajduje w niej bardzo bogate obrazy i uczucia co w kolejnym etapie może wyrazić ruchem na scenie. Połączenie  muzyki z obrazem ciągle zmieniających się scen ułatwia kreowanie postaci, umiejscawia małego aktora w czasie gdy ma przedstawić dany fragment spektaklu, np. wykonać taniec łabędzi, nadejście wilków czy przylot bocianów. W muzyce  z bogactwem kontrastów słychać wszystko - burzę, jeźdźca na koniu,  ucieczkę ślimaka. Takie aktywne słuchanie muzyki, wykonywanie do niej improwizacji  w konsekwencji doprowadza dziecko do odkrycia płynącej z niej przyjemności.

Teatr i wychowanie

Z pomocą teatru podejmujemy  i rozwiązujemy  ważne zadania wychowawcze.  Znanym dziecięcym problemem jest chociażby egocentryczne podejście do rzeczywistości. Taką problematykę podjęliśmy z wykorzystaniem baśni O rybaku i złotej rybce. Wkraczanie w  problematykę samolubstwa, sprawiedliwości, tolerancji, miłości, rozpaczy  można  z powodzeniem realizować na zajęciach teatralnych. Perypetie różnych bohaterów, odegranie ich przez same dzieci, zakończenie utworu z puentą oraz krytyka czarnego charakteru odegranego na scenie, np. egoistycznej żony rybaka, złej królowej, psotliwych krasnali daje możliwość dojrzalszego i mądrzejszego widzenia rzeczywistości. W taki właśnie sposób dzieci poznają różne systemy wartości, sposoby rozumowania  i oceny innych. A jak wytłumaczyć dzieciom czym jest samotność, jak czuje się człowiek samotny, czym jest ból samotności. Bardzo przejmującym utworem ukazującym  ten wątek jest  Dziewczynka z zapałkami. Przygotowaliśmy  sceniczne pokazanie tego utworu, przedszkolaki świetnie wyrażały emocje tego utworu i było to niesamowite przeżycie dla dzieci, ale też i ich rodziców, którzy je obejrzeli. W zmienionym zakończeniu, gdzie wszystko dobrze się kończy wyraźne było ożywienie wśród dzieci i publiczności.  Z tej lekcji dzieci wyniosły dużo więcej, niż można by  im wytłumaczyć, opowiedzieć, pokazać na najpiękniejszych obrazkach. Dzieci zrozumiały, że  radością może być dawanie, nie tylko prezentów ale też i zainteresowania drugiej osobie. Z pomocą literatury można więc budować dziecięcy świat, wystarczy tylko dobrze opracować  przedstawienie.

Teatr i terapia

Człowiek, w tym także i dziecko, oddając się różnego rodzaju aktywnej działalności  teatralnej uwalnia się od różnego rodzaju obciążeń psychicznych. Dzięki zabawie w teatr, nasze  bardzo aktywne ruchowo dzieci, odprowadzają nadwyżkę sił żywotnych, dają upust swojej energii, mają możliwość rozładowania napięć psychicznych z jednoczesnym przyswajaniem umiejętności panowania nad sobą i swoim ciałem w określonych sytuacjach.  W przedszkolu mamy też dzieci apatyczne, mało aktywne, nieśmiałe, z którymi  trudno nawiązać kontakt. Na zajęciach teatralnych są one mobilizowane do wykrzesania z siebie większych pokładów energii czy uzewnętrznienia emocji. Nie grają wprawdzie głównych ról, ale role w zespole co zaspokaja ich ukryte potrzeby, chęci przeżywania i twórczego działania. Odegranie swojej roli w grupie pozwala im pozbyć się onieśmielenia, pomaga stopniowo otwierać się, wyrażać swoje myśli, przełamywać swój opór i wstyd w kontaktach  z innymi dziećmi i dorosłymi.  Nawet rola niema daje dziecku wiele radości, bo poczuło się ważne w całości przedstawienia. To stwarza okazję do przeżywania sukcesu, zwiększania poczucia własnej wartości, uwierzenia  w siebie i swoje możliwości. Aktywne wcielanie się w role bajecznych postaci, szczególnie w zabawnym przedstawieniu przynosi ukojenie poprzez śmiech, „napędza” dziecko pozytywną energią i daje poczucie wewnętrznego spokoju.

W pracy z naszymi dziećmi zrealizowaliśmy bardzo wiele przedstawień. Pokazywaliśmy je na konkursach w domach kultury, przygotowaliśmy dla wszystkich przedszkoli z naszego miasta uroczystość z okazji 25- lecia wolności  pod patronatem prezydenta Polski. Dużym projektem było przygotowanie widowiska na podstawie utworu  Iliany Bardijewskiej  Zielony wędrowiec. Ten trudny utwór bardzo spodobał się naszym dzieciom, z wielką ochotą wcielały się w  magiczne postacie: żółte wiatry, czerwone ptaki, niebieskie burze, białe mgły. Do realizacji tego projektu wykorzystaliśmy odpowiednie kolorowe oświetlenie, sztuczne mgły i wspaniałą muzykę. To było wielkim przeżyciem wędrować razem z bohaterem przez kolorowe światy, znaleźć się w pełnych  magii miejscach. Bawiliśmy się z bajką Śnieżka, Jarzębinka, Szal Pani Jesieni, Rzepka, Most życzeń, Przyjaciele Zajączka, Ślimaczek, wierszami  Brzechwy i Tuwima. Cały czas pracujemy nad nowymi projektami a dzieci są coraz bardziej zaangażowane.

 

                                                                                          

powrót