Kids

Rozkład dnia

6.45-8.30 Zabawy integracyjne w łączonych grupach, rozwijające umiejętności społeczne oraz aktywność twórczą, gimnastyka poranna

8.30-9.00 Śniadanie

9.00-12.30 zajęcia dydaktyczne, gimnastyka ogólna, język angielski, rytmika, logopedia, taniec, inne ... Zajęcia prowadzone są według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania.

11.30-12.30 Wyjście na plac zabaw

12.30 Obiad

13.15-14.45 Odpoczynek (spanie dla młodszych dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie przez nauczyciela bajek)

15.00-15.30 I Podwieczorek

15.30-16.30 Zajęcia dodatkowe (zajęcia szachowe, język francuski, zajęcia teatralne)

16.30-17.00 II Podwieczorek

17.30-18.30 Swobodne zabawy w łączonych grupach, wyjście na plac zabaw