Kids

Program

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze to najważniejsze zajęcia w przedszkolu. Odbywają się w przedszkolu codziennie zgodnie z Programem Ministerstwa Edukacji Narodowej. To te zajęcia mają za zadanie przygotować dzieci do nauki szkolnej i nie tylko. Czas trwania zajęć w grupie młodszej od 30 minut do 45 minut.
W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole pracuje na wydawnictwie PWN. Grupy 3-latków, 4-latków oraz 5 i 6-latków otrzymują od przedszkola książki oraz karty pracy na cały rok szkolny. Grupa 2,5-latków pracuje na kartach pracy 3-latków z uwzględnieniem predyspozycji danej grupy. Wiek na przełomie dwa i trzy lata to bardzo ważny okres w życiu dziecka. Dziecko chce testować wszystko, sprawdzać, jak daleko może się posunąć, a jednocześnie za wszelka cenę próbuje postawić na swoim. Otaczając dziecko troską, miłością, cierpliwością stwarzamy mu najlepszą bazę do doskonalenia nowych umiejętności.  

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia języka angielskiego odbywają się w przedszkolu rozszerzonym zakresie codziennie i trwają od 30 minut do 45 minut w starszych grupach. Każdego dnia przewidziana jest inna forma zajęć np. wzrokowa, ruchowa, plastyczna, forma gry czy muzyczna.
Spotkanie z językiem angielskim ma być przede wszystkim przyjemnością, a zarazem przynosić rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy i akcentu, umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi).Prowadzimy naukę języka angielskiego w rozszerzonym zakresie przewidzianym programem Macmillan zgodnie z podstawą programową. Stosujemy metody naturalnego przyswajania języka angielskiego podczas zabawy, dzięki której dzieci uczą się języka poprzez bezpośrednie działanie i aktywność fizyczną, kodując język instynktownie, dzięki fizycznym reakcjom, a nie mechanicznemu powtarzaniu zwrotów.

RYTMIKA
Celem zajęć jest rozwijanie słuchu i wrażliwości muzycznej dziecka. Poprzez zabawę z muzyką dziecko poznaje podstawowe pojęcia muzyczne i proste struktury rytmiczne, uczy się wyrażać ekspresję.

TANIEC
Głównym celem tych zajęć jest zabawa. To zajęcia wyrabiające wrażliwość na muzykę, kształtujące estetykę ruchu i koordynację ruchową. Taniec pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. W przedszkolu dzieci uczą się układów tanecznych, improwizacji ruchu do danej muzyki, poczucia rytmu i swobody ruchu.

ZAJĘCIA SZACHOWE
Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Dzieci grające w szachy uczą przestrzegać się pewnych zasad i reguł, uczą się dyscypliny, logicznego myślenia. Zajęcia mają za zadanie również pokazać dzieciom, że jest to gra, która może być ciekawym spędzeniem wolnego czasu z dzieckiem w domu.

ZAJĘCIA TEATRALNE
Zajęcia rozwijają zainteresowania sztuką teatralną poprzez odgrywanie ról w zabawie, posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem. Dzieci poznają nowe utwory literackie, pracują z tekstem, wspólnie wymyślają jak zagrać określone role, co rozwija ich pomysłowość, spontaniczność, twórczość werbalną i ruchową. Takie zajęcia przyczyniają się do rozwijania prawidłowej wymowy, natężenia i modulowania głosu. Dzieci w krótkim czasie nabierają pewności siebie, wierzą w swoje możliwości, zdolności, pokonują obawę przez publicznym wystąpieniem, a przede wszystkim odczuwają radość z tego co robią. W roku szkolnym 2013/2014 dzieci pracowały na następujących utworach literackich: ”Rzepka”, „Jarzębinka”, „Przygody Krecika”, „Choinka w lesie”, „Królewna Śnieżka”, „O rybaku i złotej rybce”, „Zielony wędrowiec”, „Przyjaciele zajączka”, „Motyle i wrony na łące”, „Krasnale i wróżki”.

ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE
Zajęcia mają za zadanie rozwijać motorykę małą, uczyć precyzji ruchów rąk. Takie zajęcia wywołują twórcze działanie dziecka. Ma to być  przyjemności płynących z artystycznej aktywności. To inspirowanie dziecka do wyrażania siebie i wiedzy o otaczającym świecie różnymi środkami artystycznymi.

ZAJĘCIA MIĘDZYKULTUROWE
Zajęcia o międzykulturze mają na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat różnych krajów. Chcemy przybliżyć dzieciom kulturę oraz cechy charakterystyczne danego kraju. W tym roku przedszkolnym poznajemy kraje europejskie i nie tylko.

GIMNASTYKA OGÓLNA
Ćwiczenia mają na celu uczenie dzieci  ruchu. Dzieci w formie zabawy gimnastycznej nabywają podstawowych zasad ruchowych, aby w przyszłości zachowywały poprawną postawę sylwetki.

INDYWIDUALNE I GRUPOWE ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
każde dziecko, na początku roku przedszkolnego, jest badane przez logopedę. To badanie określa poziom rozwoju językowego dziecka, a w razie potrzeby logopeda proponuje udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Pomoc logopedy obejmuje również spotkania z rodzicami i wspomaganie personelu pedagogicznego w rozwijaniu kompetencji językowych dzieci. Program pracy z dzieckiem jest dostosowywany indywidualnie do jego możliwości i potrzeb. Metody pracy, jakie stosuje logopeda w zajęciach grupowych to przede wszystkim gry i zabawy, co sprawia, że dzieci uczestniczą w zajęciach chętnie i nie nudzą się.