Kids

O nas

 

 Funny Kids

FUNNY KIDS to przedszkole niepubliczne w Mińsku Mazowieckim. Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program jest oparty na edukacji wspierającej rozwój każdego przedszkolaka. Program podkreśla indywidualność każdego dziecka i zakłada, że nauczyciel jest osobą, która potrafi właściwie zaplanować działania edukacyjne wspierające dziecko w odkrywaniu świata i własnych wartości.

Nasze przedszkole oprócz realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej kładzie nacisk na naukę języka angielskiego, rozwoju dzieci w zajęciach: teatralnych, szachowych, międzykulturowych, sensoplastycznych, ekologiczno-przyrodniczych, tanecznych czy rytmicznych. Nasza placówka współpracuje ze specjalistami takimi jak: logopeda, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Przedszkole również zaprasza dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie zajęcia w ramach Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) tj. zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia z logopedą czy surdologopedą odbywają się w naszej placówce.

Przedszkole FUNNY KIDS posiada 4 sale dla każdej grupy wiekowej, salę do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej, gabinet psychologa, logopedy, szatnię, łazienkę przy każdej sali, własną kuchnię, plac zabaw zgodny z przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Prowadzimy 4 grupy przedszkolne:

Nasze przedszkole otwarte jest w godzinach 6.45 – 19.00 przez cały rok (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) od poniedziałku do piątku.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka, zapewniamy małą liczebność grup.

W przedszkolu FUNNY KIDS podawane są 4 smaczne posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy i dwa podwieczorki) przygotowywane na miejscu, według zasad żywienia dzieci i zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Uwzględniamy diety indywidualne i alergiczne.


W ramach miesięcznej opłaty w przedszkolu FUNNY KIDS oferujemy:

• zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone dla każdej grupy wiekowej według programu Ministerstwa Edukacji Narodowowej

• zajęcia z języka angielskiego

• zajęcia z języka francuskiego (grupa zerówkowa)

• zajęcia "mali badacze"

• zajęcia szachowe

• zajęcia z rytmiki

• zajęcia z logopedii

• zajęcia z gimnastyki ogólnej oraz zajęcia z piłki nożnej

• zajęcia międzykulturowe

• zajęcia ekologiczno-przyrodnicze

• taniec

• zajęcia sensoplastyczne

• wycieczki

• teatrzyki i koncerty

• udział w konkursach

• spotkania z ciekawymi ludźmi

• uroczystości okolicznościowe


Przedszkole posiada wdrożony system HACAP. System ten zapewnia bezpieczeństwo w procesie przetwarzania i przechowywania towarów. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad nami Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Przedszkole spełnia wszystkie wymogi wymagane prawem polskim i unijnym.