Kids

Nasza Misja

Chcemy, aby dzieci uczyły się przez zabawę.

Chcemy, aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie.

Chcemy, aby dzieci były u nas szczęśliwe.

Chcemy, aby darzyły nas zaufaniem.


Jako dyrekcja i kadra pedagogiczna FUNNY KIDS, przedszkola niepublicznego w Mińsku Mazowieckim, pragniemy, aby dzieci były szczęśliwe oraz czuły się u nas bezpiecznie. Przedszkole ma profil językowy, a w jego ramach oferujemy codzienny kontakt z językiem angielskim. Razem z rozwojem intelektualnym dziecka dbamy o systematyczny rozwój jego inteligencji emocjonalnej. Stworzyliśmy przyjazne i stymulujące środowisko, w którym każde dziecko jest traktowane z godnością, zaufaniem i podejściem indywidualnym.

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom dobrego startu w taki sposób, aby czuły się pewnie i były gotowe do kolejnych wyzwań, jakie będą czekały na nie w szkole.

Chcemy aby:
• dziecko miało poczucie bezpieczeństwa, czuło się kochane, szczęśliwe i akceptowane,
• dziecko było traktowane z czułością i godnością, aby było słuchane w taki sposób by wzrastało w nim poczucie własnej wartość w indywidualne możliwości i wiara we własne siły,
• działania wspierające rozwój dziecka były dostosowane do jego indywidualnego tempa rozwoju,
• dziecko miało czas na swobodną zabawę kształcącą jego umiejętności społeczne,
• umiejętności społeczne były rozwijane poprzez efektywne współdziałanie w grupie,
• otwartość dziecka wynikała z budowania w nim inspiracji od innych osób, kultur oraz gotowości do szukania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań,
• kształtować u dziecka świadomość emocjonalną tak, aby ułatwić mu zrozumienie i akceptację własnych przeżyć emocjonalnych oraz zapanowanie nad zachowaniem w trakcie ich przeżywania.